You Are Viewing

Polityka Prywatności

I. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Infomania.pl Sp. z o.o. z siedzibą ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las.

II. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i przy zachowaniu należytej staranności.

III. Administrator może przetwarzać m. in. następujące dane osobowe:

– Imię i nazwisko,

– adres poczty elektronicznej,

IV. Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza  do firmy Infomania.pl Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane przez Infomania.pl Sp. z o.o. w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług Infomania.pl Sp. z o.o.

V. Przesłane dane osobowe nie będą przekazane przez Infomania.pl Sp. z o.o. podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy:

– wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości,

– przekazanie przetwarzania podanych danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

VI. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

VII. Administrator danych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy Infomania.pl Sp. z o.o. oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z firmą Infomania.pl Sp. z o.o. pod adresem poczty elektronicznej: info@infomania.pl

Informacja o plikach COOKIE /więcej info/

Strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. (źródło wikipedia.pl) Jeżeli nie zgadzasz się na to ZAMKNIJ STRONĘ.

Zamknij